Aktualności

  1. Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów

    1 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie dla przyszłych realizatorów programu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli/pedagogów/wychowawców pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku od 13 do 16 lat.

  2. Zapraszamy do udziału w najbliższym szkoleniu przygotowującym realizatorów programu Moje życie, mój wybór

    Szkolenie odbędzie się 21-22 marca 2018 r. w Warszawie. Szkolenie jest organizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zostanie przeprowadzone przez specjalistów Fundacji Poza Schematami.