Poznaj program

Program Moje życie mój wybór jest prawdopodobnie pierwszym na polskim rynku programem profilaktycznym skierowanym do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, którego celem jest ukształtowanie wiedzy i umiejętności zabezpieczających młodych ludzi przed używaniem substancji psychoaktywnych i środków zastępczych.

Pomysł powstania programu zrodził się wśród pracowników Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, którzy na co dzień zajmują się kreowaniem i wdrażaniem rozwiązań w obszarze profilaktyki używania substancji psychoaktywnych na szczeblu ogólnopolskim.

Autorami programu są specjaliści Fundacji Poza Schematami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu inicjatyw oraz przedsięwzięć profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży.

Założenia programu

Program Moje życie, mój wybór odwołuje się do profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że proponowane działania koncentrują się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności młodych ludzi służących ich rozwojowi i przez to redukują lub osłabiają działanie czynników ryzyka. Moje życie, mój wybór jest programem skoncentrowanym przede wszystkim na rozwijaniu wybranych czynników chroniących, które mogą kompensować lub redukować takie czynniki ryzyka, jak:

Najważniejszym czynnikiem chroniącym młodych ludzi przed podejmowaniem zachowań ryzykownych jest pozytywna i stabilna więź z rodzicami lub opiekunami. Program Moje życie mój wybór angażuje rodziców / opiekunów na kilka sposobów. Spotkania warsztatowe skierowane do tej grupy odbiorców służą przede wszystkim zwiększeniu umiejętności rodziców  /opiekunów udzielania wsparcia emocjonalnego swoim dzieciom, a tym samym – budowaniu pozytywnej relacji z nimi.

Rodzice / opiekunowie otrzymują również przygotowaną dla nich publikację, w której znajdą wiele praktycznych wskazówek pomocnych w relacjach z dziećmi. Poza tym, niektóre z zadań domowych zawartych w publikacji dla młodzieży zostały przygotowane w taki sposób, aby zaangażować w ich wykonanie również rodziców i opiekunów.

Cele programu

Celem programu Moje życie, mój wybór jest kształtowanie podstawowej wiedzy i umiejętności młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, które pomogą zabezpieczać młodych ludzi przed używaniem substancji psychoaktywnych.

Zajęcia zostały tak pomyślane, aby pomagać w młodym ludziom w:

Z czego składa się program?

Realizacja programu Moje życie, mój wybór została zaplanowana na 11 tygodni. W ramach programu odbywają się:

Odbiorcy

Odbiorcami programu Moje życie, mój wybór jest młodzież w wieku 13-16 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ich rodzice/opiekunowie.

Program przeznaczony jest do realizacji na terenie szkoły, w klasach VII i VIII.