Zostań realizatorem

Pracujesz z młodymi ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim i chcesz wzmacniać ich umiejętności psychospołeczne chroniące przed sięganiem po substancje psychoaktywne? Sprawdź, jak możesz zostać realizatorem programu Moje życie, mój wybór.

Umiejętności realizatora

Nawet najlepszy program profilaktyczny nie zastąpi dobrej relacji nastolatka z dorosłym. Relacje z innymi dorosłymi z otoczenia (np. właśnie z nauczycielami) mogą również pełnić rolę chroniącą. Nauczyciel dzięki pogłębianiu swoich kompetencji psychologicznych i społecznych może bowiem aktywnie wspierać i inspirować młodych ludzi do rozwoju.

Budowanie pozytywnej samooceny uczniów, wiary w swoje możliwości, wspieranie ich w podejmowaniu wyzwań, a także rozwijanie ich umiejętności zdrowego radzenia sobie z emocjami i trudnościami to tylko wybrane przykłady pozytywnego wpływu nauczyciela na swoich wychowanków. Choć nie zawsze efekty widoczne są od razu, dobre doświadczenia w relacji z takim dorosłym potrafią głęboko zapadać w pamięć młodych ludzi i przynosić owoce na kolejnych etapach ich życia. Program Moje życie, mój wybór został tak skonstruowany, aby wspierać ten kluczowy aspekt profilaktycznego oddziaływania.

Umiejętności nauczyciela pozwalają na prowadzenie otwartej i dwukierunkowej wymiany z uczniami, która wspiera budowanie dobrych relacji w zespole klasowym oraz pomaga w rozwijaniu umiejętności życiowych młodzieży.

Aktywne słuchanie, umiejętne zadawanie pytań, budowanie przejrzystych komunikatów oraz konstruktywnych informacji zwrotnych to jedne z najważniejszych instrumentów nauczyciela-profilaktyka. Dzięki udziałowi w szkoleniu i zapoznaniu się z treściami poruszonymi w podręczniku dla realizatora programu Moje życie, mój wybór, rozwiniesz te kompetencje.

Procedury szkoleniowe

Realizatorem programu może zostać nauczyciel, psycholog lub pedagog pracujący z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim w szkole podstawowej w klasach VII lub VIII.

Aby zostać realizatorem programu Moje życie, mój wybór należy wziąć udział w 8-godzinnym szkoleniu przygotowującym do realizacji programu, prowadzonym w oparciu o scenariusz szkolenia przygotowany przez specjalistów z Fundacji Poza Schematami. Szkolenie, oprócz szczegółowego zaznajomienia z programem i technikami pracy, porusza zagadnienia będące wprowadzeniem we współczesną profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.